Zó voorkom je ongedierte in huis – 12 Hygiëne Tips

Hygiene tips

Ongedierte in huis kun je grotendeels voorkomen

Iedereen heeft wel eens te maken gehad met ongewenste beestjes in huis, ongedierte dus. Als er wat minder goede hygiëne of hygiënische omstandigheden in huis zijn dan neemt de kans op ongedierte aanzienlijk toe. Maar het is niet altijd zo dat iemand die last heeft van ongedierte zijn hygiëne niet goed op orde heeft, ook in een schoon huis kun je wel eens te maken krijgen met ongedierte.

Hygiëne om verschillende redenen

Een goede hygiëne is erg belangrijk om de volgende redenen:

 • voorkomen gezondheidsrisico’s door bacteriën, schimmels e.d.
 • behouden van de voedselveiligheid
 • onaangename geuren in huis
 • en dan natuurlijk het voorkomen van ongedierte

Wist dat van 1 druppel vet tientallen kakkerlakken meerdere weken kunnen overleven, of dat een muis maar 3 tot 5 gram per dag eet? Dit betekent dus dat er al heel snel voldoende voedsel aanwezig is waar ongedierte van kan leven, en zich bij gunstige omstandigheden zeer snel kunnen voortplanten. Probeer dus een ongedierteplaag te voorkomen, en hou het netjes en schoon in huis.

De 12 tips om met goede hygiëne ongedierte te weren

Hygiene tipsHieronder enkele tips die kunnen bijdragen om een goede hygiëne te behouden:

 1. het dichten van naden en kieren door middel van kit o.i.d.
 2. etenswaren afdekken of in goed afgesloten verpakking (o.a. plastic bakken) bewaren
 3. geen etensresten laten liggen
 4. vuile vaat niet op het aanrecht laten liggen
 5. goed afgesloten prullenbak en deze regelmatig legen
 6. in de gaten houden of bederfelijke etenswaren niet overstuur zijn
 7. vervang de vaatdoek regelmatig, dit is ook een bron van bacteriën
 8. regelmatig schoonmaken
 9. goede horren voor de ramen
 10. voorkomen van schuilplaatsen voor ongedierte, geen rommelhoekjes en ook de kruipruimte niet gebruiken als opslagplaats
 11. verblijfplaats en eetplaats van uw huisdier regelmatig schoonmaken
 12. zorg voor een goed klimaat in huis, denk hierbij aan vochtigheid en temperatuur

Mocht u ondanks alles toch last hebben van ongedierte in huis dan kunt u natuurlijk eerst zelf proberen om er van af te komen, kijk hiervoor in onze webshop

Lukt dit niet of wilt u het liever direct laten doen door een professionele ongediertebestrijder dan kunt u altijd contact met ons opnemen,  wij van Termaat Plaagdierbeheersing helpen u graag.
contact

Muizenplaag bestrijden en voorkomen

Muizenplaag bestrijden en voorkomen
Bijna iedereen heeft ze wel eens in huis gehad, de huismuis. Voor je het weet kunnen een paar muizen in huis uitgroeien tot een ware plaag. In deze blog geef ik u wat informatie over de huismuis, en wat tips hoe een muizenplaag bestrijden en voorkomen.

Kenmerken van de huismuis

Muizenplaag? Muis in huis bestrijdenDe kleur van de huismuis kan variëren van lichtbruin tot donkergrijs, de buik is lichter van kleur. Er zijn echter tal van kleurvariaties mogelijk. De muizen zijn slank gebouwd, hebben grote oren en een spitse kop. Hun dunne staart is even lang of langer dan het lichaam. Volwassen muizen zijn 7 tot 10 cm lang, en wegen 15 tot 30 gram.

Sporen van de huismuis

Je kunt de aanwezigheid van muizen op verschillende manieren opmerken, onder andere door:
 • het zien van knaagschade
 • vinden van keutels die wat grootte betreft wel wat op hagelslag lijken
 • stank van de urine
 • getrippel van de muizenpootjes over het plafond

Leefwijze van de huismuis

De huismuis komt heel vaak voor in gebouwen, vooral in de winterperiode kunnen ze massaal naar binnen trekken. Huismuizen zijn alleseters, maar ze hebben wel een voorkeur voor graan, noten en peulvruchten, ze eten 3 tot 5 gram per dag. Meestal worden de muizen in de schemer en nacht actief, maar overdag gebeurt ook wel.
De huismuizen leven in familiegroepen.

Voortplanting en levensduur

De ontwikkeling gaat snel, op een leeftijd van 2 maanden is de huismuis al geslachtsrijp. Ze krijgen dan na een draagtijd van 3 weken meestal 5 of 6 jongen.
De gemiddelde leeftijd van huismuizen bedraagt 1 jaar.

Overlast van muizen

Muizen kunnen op verschillende manieren schade en overlast veroorzaken, door het knagen aan allerlei producten, ze kunnen voedselvoorraden bevuilen  en ziektekiemen verspreiden. Ook kunnen ze hinderlijk zijn als je ze over de plafonds hoort lopen.

Tips om een muizenplaag te voorkomen

Op de volgende manieren kun je de overlast van muizen proberen te voorkomen:
 • alle gaten en kieren van 0,5 cm of groter dichtmaken of afsluiten met fijnmazig gaas
 • voedselresten en kruimels opruimen
 • voedsel in afgesloten verpakkingen bewaren
 • rommel opruimen (wegnemen van nestel en schuilgelegenheid
 • goed sluitende deuren en ramen, en horren gebruiken

Muizen bestrijden

Met vergif tegen muizen

Bij muizenoverlast moet je overgaan tot bestrijden, dit kan met vergiftigd lokaas (anticoagulantia, zie bestrijding bij de bruine rat hier link plaatsen naar dit artikel?)

Met muizenklemmen

Muizen bestrijden kan ook met behulp van klapvallen, de bekende muizenklem. Een goed lokaas in de klem is pindakaas. Met deze klemmen zijn de muizen meestal in 1 klap dood.

Muizen levend vangen

Je kunt er ook voor kiezen om muizen levend te vangen met zogenaamde inloop vallen. Hiermee kun je de muizen elders weer vrijlaten. Een nadeel is dat deze vallen vaak gecontroleerd moeten worden. Een muis is heel stress gevoelig, en kan als hij te lang in een inloopval zit door de stress dood gaan.

Een goede kat

Als u een kat in huis hebt die graag muizen vangt voorkomt ook al vaak dat een muizenplaag ontstaat.
Indien u er voor kiest om een ongediertebestrijder in te schakelen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Rattenplaag of last van ratten? Voorkom rattenoverlast – 10 tips

ratten bestrijden

Er komen in Nederland verschillende soorten ratten voor, nl. de bruine rat, de zwarte rat, de woelrat, de muskusrat en beverrat. Als we het in Nederland hebben over rattenoverlast of een rattenplaag dan wordt meestal overlast door de bruine rat bedoeld, dit is de meest voorkomende.  De zwarte rat komt hier wel voor, maar vooral in de zuidelijke provincies en havengebieden. In deze blog houden we het bij de bruine rat.

Heeft u te maken met een rattenplaag?

Neem meteen maatregelen en voorkom nog meer problemen door direct contact met ons op te nemen, wij zorgen dat u snel en effectief van de rattenplaag bent verlost.

Neem direct contact op

Kenmerken van de bruine rat

bruine rat rattenplaagWat uiterlijke kenmerken voor de bruine rat zijn:

 • meestal een grijsbruine kleur en een lichte buik, maar er zijn allerlei kleurvariaties mogelijk
 • de staart is wat korter dan het lichaam
 • volwassen dieren zijn tussen de 22 en 30 cm lang, en wegen rond de 500 gram

Sporen van de bruine rat

Je kunt zien aan bepaalde sporen of je last hebt van ratten, nl:

 • uitwerpselen tot 2 cm lang en 0,5 cm breed
 • looppaden, ook wel wissels genoemd
 • donkere strepen over muren ed. dit wordt veroorzaakt door het buiksmeer van de rat
 • uitgegraven holen in de grond

Van rat naar rattenplaag

De ontwikkeling van een paartje bruine ratten tot een rattenplaag kan soms heel snel gaan. De jonge dieren zijn met 3 maanden geslachtsrijp, dan worden na een draagtijd van ongeveer 22 dagen een nestje geboren met 6 tot 12 jongen, deze worden daarna 4 weken gezoogd. In het wild leeft een rat gemiddeld 1 jaar, tot maximaal 3 jaar.

Ratten zijn het meest bij schemering en in de nacht actief. Ze komen vooral voor bij slootkanten, in riolen, bij stortplaatsen van afval, in ruige begroeiingen en composthopen en in gebouwen en kruipruimtes. Het zijn echte alleseters, een bruine rat heeft genoeg aan 25 gram voedsel, en 60 ml water per dag.

Schade door ratten

De schade en overlast van ratten bestaat vooral uit:

 • bevuiling door urine en ontlasting
 • knaagschade
 • overbrengen van ziekten, waarvan de ziekte van Weil (ook wel de rattenziekte genoemd) de bekendste is
 • verspreiding van veeziekten waaronder bv. vogelgriep, varkenspest, aujeszky

Voorkom overlast van ratten

Om de overlast van ratten tot een minimum te beperken kunnen wij zelf ook al veel dingen doen om de leefomgeving voor de rat zo onaantrekkelijk mogelijk te maken:

 1. begroeiing tegen gebouwen verwijderen
 2. lang gras maaien en opruimen
 3. hopen “rommel” opruimen, deze bieden vaak goede schuil en nestelgelegenheid voor de ratten
 4. voedselresten opruimen, en voedsel in afgesloten bakken of tonnen bewaren
 5. zorgen dat er geen water blijft staan in bv bakje of oude autobanden
 6. gaten en kieren dichten tot minder dan 0,5 cm.
 7. eventueel gladde stroken van min. 20 cm breed op de buitenmuren aanbrengen
 8. vogels buiten niet te veel voeren, en de resten eind van de dag weer opruimen
 9. een strook grind om gebouwen aanleggen, hier lopen ratten niet graag over
 10. goed sluitende deuren

Rattenbestrijding bij ernstige overlast

Als er ondanks deze weringsmaatregelen toch last is van rattenoverlast zullen we moeten overgaan op bestrijding van de ratten, dit kan op diverse manieren.

Bestrijding met gif

De makkelijkste, en vaak de meest effectieve manier van rattenbestrijding is het plaatsen van rattengif (rodenticiden). Deze middelen worden ook wel anticoagulantia genoemd. Dit gif werkt doordat het  voorkomt dat het bloed gaat stollen, daardoor krijgen de ratten inwendige bloedingen waarna ze sterven. Aan het gebruik van deze anticoagulantia zitten tegenwoordig wel diverse regels verbonden. Het is slechts in bepaalde gevallen nog toegestaan om het buiten gebouwen nog te mogen gebruiken, deze regeling is ingesteld om de kans op (door-)vergiftiging van overige dieren zoals roofvogels, marters ed. te voorkomen.

Bestrijding met vallen of klemmen

Je kunt ook klemmen plaatsen om de ratten te vangen, hierdoor sterft de rat een hele snelle dood. Een goed lokmiddel in de klem is pindakaas. De bruine ratten hebben neofobie, dit houdt in dat ze heel argwanend zijn voor nieuwe dingen, of veranderingen in hun leefomgeving. Daardoor zal een rat ook niet zo maar een klem in lopen, in veel gevallen moeten de klemmen wel een week staan voor de eerste rat wordt gevangen, vaak zijn het dan eerst de jongere dieren, deze zijn wat nieuwsgieriger dan de oude ratten.

Je kunt er ook voor kiezen om de ratten te vangen met zgn. inloopvallen, hierbij wordt de rat levend gevangen. Hierbij is het wel noodzakelijk dat je meerdere keren per dag de vallen controleert. Als de rat te lang in deze val zit kan hij door stress alsnog sterven. Indien je er voor kiest om de gevangen ratten ver uit de buurt weer uit te zetten kan dit ook nog stressvolle situaties opleveren, komt de vrijgelaten rat in een andere kolonie terecht dan zal hij daar weer verjaagd worden. Of dit levend vangen dus echt de meest diervriendelijke manier is blijft een discutabel punt.

Andere vormen van rattenbestrijding

Er zijn ook honden en katten die ratten vangen, als je deze op je eigen terrein hebt lopen is dat ook een heel goede manier om een rattenplaag te voorkomen.

Last van ratten of rattenplaag? Neem direct contact op! Wij lossen het vlot voor u op!

Neem direct contact op

Pin It on Pinterest