Bedrijven

Ongediertebestrijding – Overlast van ongedierte en plaagdieren onder controle

ongedierte bestrijding voor bedrijven

Wij bieden onze diensten ook voor bedrijven aan, zowel voor de food en non-food sector, alsook voor de agrarische sector.

Voor uw bedrijf is het noodzakelijk om overlast van ongedierte te voorkomen. U kunt op verschillende manieren schade krijgen van ongedierte, namelijk:
  • aantasting van uw product door knaagschade
  • aantasting door vraatschade, of vraatschade van larven van bepaalde kevers en andere insecten
  • aantasting van uw product met ziektekiemen d.m.v. ontlasting ed.
  • imagoschade voor uw bedrijf bij aangetaste of vervuilde producten
  • enz……

Drempelwaarde ongedierte

Indien er sprake is van ongedierte kan er ook een drempelwaarde worden bepaald, bijvoorbeeld bij een afvalverwerkingsbedrijf mogen er wel een paar honderd vliegen aanwezig zijn, terwijl in een operatiekamer van het ziekenhuis één vlieg al te veel is.

Periodieke controle en inspectie

Naast het uitvoeren van ongediertebestrijding kunt u natuurlijk ook de hele controle op de ontwikkeling van eventuele nieuwe plagen uit handen geven. Wij komen dan langs voor periodieke controles, waarbij wij meteen in en om de gebouwen inspecties uitvoeren of er geen bedreigingen voor nieuwe uitbraken zijn. U kunt hierbij denken aan gaten en kieren in de muur of vloer, plaatsen waar voedselresten blijven liggen, hoge begroeiing tegen het pand en meer van deze dingen waar ongedierte zich mee kan voeden, of in kan verschuilen.

Professionele rapportage

De bevindingen van onze controles leggen wij vast in een logboek, zodat het voor u zelf en voor andere controlerende instanties duidelijk is wat er op het gebied van ongedierte speelt.
Wij werken volgens het IPM (Integrated Pest Management) systeem. Hierbij wordt de nadruk gelegd op wering, advies en regelmatige inspectie, hiermee worden eventuele bedreigingen veelal in een vroeg stadium ontdekt, en kan het gebruik van milieu belastende middelen tot een minimum worden beperkt.

Neem contact op!

Indien u interesse heeft, schroom dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op.

Pin It on Pinterest