Bedrijven

Preventieve Ongediertebestrijding – Overlast van ongedierte en plaagdieren onder controle

ongedierte bestrijding voor bedrijven

Wij bieden onze diensten ook voor bedrijven aan, zowel voor de food en non-food sector, als ook voor de agrarische sector.

Voor uw bedrijf is het noodzakelijk om overlast van ongedierte te voorkomen. U kunt op verschillende manieren schade krijgen van ongedierte, namelijk:
  • aantasting van uw product door knaagschade
  • aantasting door vraatschade, of vraatschade van larven van bepaalde kevers en andere insecten
  • aantasting van uw product met ziektekiemen d.m.v. ontlasting ed.
  • imagoschade voor uw bedrijf bij aangetaste of vervuilde producten
  • enz……

Waarom Preventieve Ongediertebestrijding?

Voorkomen van overlast door ongedierte is de sleutel tot een gezonde leefomgeving en een succesvol bedrijf. Ongedierte kan niet alleen schade toebrengen aan uw eigendommen, maar ook gezondheidsrisico’s met zich meebrengen en uw reputatie aantasten. Preventieve ongediertebestrijding is de meest effectieve manier om deze problemen te voorkomen en uw gemoedsrust te behouden.

Bij Termaat Groen geloven we in het leveren van waardevolle oplossingen die zowel uw portemonnee als het milieu ten goede komen. Als gecertificeerde ongediertebestrijders zijn we bekwaam in het identificeren van potentiële risico’s en het toepassen van methoden om ongedierte op een natuurvriendelijke manier af te weren.

Drempelwaarde ongedierte

Indien er sprake is van ongedierte kan er ook een drempelwaarde worden bepaald, bijvoorbeeld bij een afvalverwerkingsbedrijf mogen er wel een paar honderd vliegen aanwezig zijn, terwijl in een operatiekamer van het ziekenhuis één vlieg al te veel is.

Periodieke controle en inspectie

Naast het uitvoeren van ongediertebestrijding kunt u natuurlijk ook de hele controle op de ontwikkeling van eventuele nieuwe plagen uit handen geven. Wij komen dan langs voor periodieke controles, waarbij wij meteen in en om de gebouwen inspecties uitvoeren of er geen bedreigingen voor nieuwe uitbraken zijn. U kunt hierbij denken aan gaten en kieren in de muur of vloer, plaatsen waar voedselresten blijven liggen, hoge begroeiing tegen het pand en meer van deze dingen waar ongedierte zich mee kan voeden, of in kan verschuilen.

Professionele rapportage

De bevindingen van onze controles leggen wij vast in een logboek, zodat het voor u zelf en voor andere controlerende instanties duidelijk is wat er op het gebied van ongedierte speelt.
Wij werken volgens het IPM (Integrated Pest Management) systeem. Hierbij wordt de nadruk gelegd op wering, advies en regelmatige inspectie, hiermee worden eventuele bedreigingen veelal in een vroeg stadium ontdekt, en kan het gebruik van milieu belastende middelen tot een minimum worden beperkt.
Bescherm Uw Woning of Bedrijf – Neem Contact op met Termaat Groen

We streven naar het bieden van de hoogste kwaliteit dienstverlening in de regio. Onze vriendelijke tarieven, gecertificeerde expertise en milieuvriendelijke benadering maken ons de ideale partner voor preventieve ongediertebestrijding in Putten en de omliggende regio’s.

Voorkom ongedierteoverlast voordat het een probleem wordt. Neem vandaag nog contact op met Termaat Groen voor professionele preventieve ongedierte bestrijding en geniet van een gezonde, ongediertevrije leefomgeving.

Neem contact op!

Neem contact op voor meer informatie over onze preventieve ongediertebestrijdingsdiensten. Wij staan altijd voor u klaar om u te helpen bij het beschermen van uw bedrijf tegen ongewenste plagen.

Pin It on Pinterest